I stiftelsen ingår:

Volvo Penta

Vara Kommun

Vara Sportklubb

Vara Tennisförening

Vara Volleybollklubb

 

Arbetsutskott(AU) har möte varje månad utom i juli.

Ingvar Eriksson, VVK, Tomas Brättemark, VTF, Magnus Brelid, VSK.

Stiftelsen har som ändamål att utan vinstintresse i Vara äga och förvalta fastigheter och anläggningar för fritids-och idrottsändamål.

Styrelsen: Tomas Brättemark, ordf, VTF, Ingvar Eriksson, VVK, Magnus Brelid, VSK, Jörgen Kjellqvist, Vara Kommun, Fredrik Sjökvist, Vara Kommun, Anders Svensson, Volvo Penta och Peter Björk, Vara Kommun.

Styrelsemöte/årsmöte sker i mars och november.